Danke Dr. Rupert Neudeck

Ca Đoàn Công Giáo Việt Nam từ Hamburg với nhạc phẩm „Cap Anamur“ trong buổi lễ khánh thành tượng Dr. Rupert Neudeck tại thành phố Troisdorf – Đức quốc ngày 12.5.2018.

You may also like...