Đào Thanh Hải, Phó giám đốc CA Hà Nội là người lừa dối

Ông Đào Thanh Hải, Phó giám đốc CA Hà Nội đã lừa dối tất cả đại biểu quốc hội và người dân vào ngày 6 Tháng 11, 2017 tại phiên thảo luận của Quốc hội khi nói về sự kiện Đồng Tâm.

You may also like...