Đẩy mạnh liên kết đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động

Ông Đoàn Huy Chương, Phó Chủ tịch Phong trào Lao động động Việt trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành.

You may also like...