Diễn đàn môi trường Đông Nam Á sẽ được diễn ra vào ngày 15/7

Trong những năm gần đây, kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển rất nhanh, do đó cũng nảy sinh ra vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngày 15/7, Nha bảo vệ môi trường sẽ tổ chức “Diễn đàn môi trường Đông Nam Á 2017”, mời đại diện quan chức, học giả, doanh nghiệp của các nước Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản… đến tham dự, cùng thảo luận nghị đề môi trường ĐNA, đồng thời thông qua sự chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật bảo vệ môi trường của Đài Loan, hỗ trợ thương gia Đài Loan và giới công nghiệp địa phương làm tốt việc bảo vệ môi trường, tăng cường hợp tác môi trường giữa Đài Loan với các nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới do chính phủ đề ra.
 
Nha bảo vệ môi trường biểu thị, chính sách hướng nam mới là chính sách quan trọng mà chính phủ đang tích cực đẩy mạnh, nhằm ứng xử số lượng đầu tư tại ĐNA càng ngày càng nhiều của thương gia Đài Loan.  “Diễn đàn môi trường ĐNA 2017” sẽ được tổ chức vào ngày 15/7, đến lúc ấy sẽ thảo luận về nghị đề môi trường ĐNA, quy định và kỹ thuật bảo vệ môi trường, nhằm đẩy mạnh sự bảo vệ môi trường khu vực, mở rộng hợp tác với quốc tế.
 
Giản Tuệ Trinh, thư ký điều hành của Văn phòng phát triển bền vững thuộc Nha bảo vệ môi trường cho biết : “Bảo vệ môi trường không phải là nghị đề của riêng một đất nước nào, nghị đề môi trường phải thông qua hợp tác, sáng tạo cơ hội, kinh nghiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường và kỹ thuật có thể chia sẻ cho nhau,chỉ cần cùng nhau xử lý vấn đề ô nhiễm không khí là có thể khiến cho trái đất sạch, đẹp hơn.
Lệ Phương

You may also like...