Điều trần về 'Tình Trạng Nhân Quyền tại Việt Nam' tại QH Canada 28/5/2015

Điều trần về 'Tình Trạng Nhân Quyền tại Việt Nam' tại QH Canada 28/5/2015

Buổi điều trần “Tình Trạng Nhân Quyền tại Việt Nam” do Tiểu ban Quốc tế Nhân quyền, thuộc Ủy ban Thường trực về Đối ngoại và Phát triển quốc tế, Quốc Hội Canada tổ chức ngày 28/5/2015 tổ chức tại Đại Sảnh Trung Tâm của Tòa nhà Quốc Hội, dưới sự điều hợp của Dân biểu Wayne Marston, Phó Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Quốc Hội Canada, cùng sự tham dự của một số dân biểu trong tiểu ban này.

Ba người được mời trình bày trong cuộc điều trần gồm hai nhà hoạt động từ Việt Nam là Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam; ông Trương Minh Tam, cựu tù nhân lương tâm và thành viên của Phong Trào Con Đường Việt Nam; và người thứ ba là cô Nguyễn Quốc Trinh, đại diện Đảng Việt Tân.

Nguồn video: Canada’s Subcommittee on International Human Rights of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development
(http://parlvu.parl.gc.ca/ParlVu/ContentEntityDetailView.aspx?contententityid=13062&date=20150528&lang=en)

Powered by WPeMatico

You may also like...