Động đất tại Lombok. Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng sang cứu nạn.

Sáng ngày 7/8 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, Lý Hiến Chương cho biết, động đất tại đảo Lombok, Indonesia cho đến giờ vẫn còn người dân Đài Loan bị kẹt tại đó. Hiện tại theo tin nắm được có 15 khách Đài Loan du lịch tự do bị kẹt tại đảo Lombok, có 1 nhóm chưa xác định đươc là bao nhiêu người thì kẹt tại đải Giligili.
 
Ông Lý Hiến Chương cho biết, trong số 15 người tại đảo Lombok thì có 12 người xác định là sẽ về tới Đài Bắc trong vòng 2 ngày nay, 3 người còn lại thì chưa quyết định ngày về, nhưng nhân viên văn phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia đã trợ giúp cho họ.
 
Còn những người bị kẹt tại đảo Giligili, lúc mới xảy ra động đất họ có liên lạc với văn phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia cho biết họ an toàn, chỉ sau đó thông tin tại địa phương đứt đoạn cho nên không thể liên lạc được với họ. Văn phòng đang tích cực tìm cách biết được tình trạng của họ ra sao.  “ Tạm thời mất liên lạc, nhưng họ vẫn an toàn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm cách liên lạc với họ. Ngay lúc đầu chúng tôi đã nói với họ là đến tìm sự trợ giúp của chính quyền địa phương, cho nên việc ăn ở không có vấn đề gì.” Ông Lý Hiến Chương nói.
 
Đài Loan luôn tích cực cứu trợ nhân đạo, do đó hiện nay chính phủ cũng đang tìm cách kết hợp với đoàn thể dân sự trợ giúp cứu nạn, đồng thời đang tìm hiểu xem chính phủ Indonesia đang cần trợ giúp những gì, trong thời gian ngắn sẽ biết được hạng mục cụ thể để mọi người có thể bắt tay vào hành động cứu trợ nhân đạo.
 
Tố Kim

You may also like...