Doạ dẫm ảnh hưởng đến não trạng con trẻ (1/2)

Não trạng của con em chúng ta, nhất là các em nhỏ chưa thể phân loại được các nguồn thông tin thật giả. Các bậc phụ huynh không nên day dỗ các em bằng sự đe doạ. Chúng ta tìm những hướng tích cực hơn để giải thích những nguy cơ tiềm ẩn, có thể gây hại, hoặc những điều có lợi cho các em bằng giải thích để tránh những chấn thương tâm lý và tránh gây nên những “ Vết thương lòng”nơi con trẻ

The post Doạ dẫm ảnh hưởng đến não trạng con trẻ (1/2) appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...