Doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp khoảng 16% doanh thu ròng

Các doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp khoảng 16,7% tổng doanh thu ròng của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 – 2016, theo báo cáo được Tổng cục Thống kê công bố hôm 19/9.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, doanh thu ròng của các doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2011 đến 2016 đã tăng 11.4%, tương đương hơn 62 tỷ đô la. Khu vực tư nhân được cho biết là đóng góp hơn 55% mức doanh thu ròng.

Vietnam News trích lời ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê cho biết mức tăng trưởng mạnh nhất đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với mức tăng ghi nhận là 134.5%.

Số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy tính đến năm 2017 có tổng cộng gần 518,000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, tăng hơn 51% so với số liệu thống kê được đưa ra hồi năm 2012.

Theo số liệu thống kê mới, trong số hơn 500,000 doanh nghiệp, chỉ có hơn 10,000 là doanh nghiệp lớn, chiếm 1,9% tổng số, còn lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khu vực miền Nam là nơi có nhiều doanh nghiệp nhất, chiếm hơn 41% tổng số doanh nghiệp.

You may also like...