Đòi xử lý Đào Tuấn, Bộ TT-TT lại ngồi lộn mâm

Trình Hữu Long – Luật Khoa tạp chí|

Tôi hoàn toàn không đồng ý lẫn không đồng tình với status của phóng viên Đào Tuấn về cô hoa hậu mới đăng quang H’Hen Niê.

Tôi hoàn toàn ủng hộ dư luận phê phán Đào Tuấn và gây sức ép đối với báo Lao Động để xử lý Đào Tuấn.

Tôi cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ cả hai tay hai chân nếu cô hoa hậu khởi kiện Đào Tuấn ra toà dân sự.

Xin bạn xem tiếp bài Đòi xử lý Đào Tuấn, Bộ TT-TT lại ngồi lộn mâm tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...