ĐTC: “Tin tưởng vào Chúa không có nghĩa Ngài giải quyết các vấn đề của ta cách kỳ diệu”

GNsP – Trong bài huấn dụ trước lúc đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 26.02 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô triển khai những ý tưởng rút ra từ đoạn sách Tin Mừng trong ngày, nói đến việc Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng lo lắng về ngày mai. ĐTC nói rằng, trên tất cả mọi sự đó là tình yêu của Người Cha hằng yêu thương con cái của mình và không bao giờ Ngài quên chúng.

ĐTC nhắc lại cho tín hữu và các du khách hành hương hiện diện rằng, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng chăm sóc tất cả mọi thụ tạo luôn được sinh sống.

“Tin tưởng vào Thiên Chúa không có nghĩa là sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của chúng ta cách kỳ diệu, nhưng tin tưởng giúp chúng ta đối mặt với chúng bằng tâm tình đúng đắn.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, “Thiên Chúa không phải là một bản vị xa vắng và vô danh: Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta, là suối nguồn thanh thản của chúng ta, là sự bình an của chúng ta.”

“Khi Chúng ta xa rời tình yêu của Thiên Chúa, khi chúng ta đi tìm kiếm một cách ám ảnh nơi của cải và giầu sang trần gian, và như vậy cho thấy một tình yêu thái quá đối với các thực tại này. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng cách tìm kiếm vất vả này là ảo tưởng và là lý do của sự bất hạnh”.

Trích dẫn từ Kinh Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng “Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được”; Hoặc là Chúa, hoặc là các thần tượng hấp dẫn nhưng là ảo tưởng. Sự lựa chọn này, mà chúng ta được mời gọi thực hiện, ảnh hưởng trên biết bao cử chỉ, chương trình và dấn thân của chúng ta. Nó là một sự lựa chọn phải làm một cách rõ ràng và liên tục canh tân, bởi vì các cám dỗ giảm thiểu tất cả vào tiền bạc, thú vui và quyền bính theo đuổi chúng ta. Có biết bao cám dỗ đối với điều này.”

Lựa chọn con đường của Thiên Chúa, có thể không cho kết quả ngay nhưng đó là đường cùng đích dẫn ra đến thành toàn và hiện thực hóa các kế hoạch của chúng ta.

GNsP (theo news.va)

You may also like...