Dự đoán Luật Di dân mới sẽ nới rộng hơn luật hiện hành.

Ngày 7/8 ủy ban Phát triển Quốc gia cho biết, dự luật “ Di dân mới” sẽ nới rộng các qui định để mời gọi và lưu giữ nhân tài, dự định vào tháng 10 sẽ trình lên viện Hành chính thẩm xét.
 
Về bộ phận “ Nhân tài chuyên nghiệp nước ngoài” thì nhắm vào đối tượng có kỹ thuật chuyên môn: người làm công tác nghệ thuật tự do, giáo viên dạy thêm…. về hạng mục “ Nhân viên kỹ thuật trung cấp nước ngoài” được nhận thẻ cư trú vĩnh viễn tại Đài Loan cũng được nới rộng hơn trước kia. Để có thể lưu giữ nhân tài lâu dài, dự thảo luật cũng qui định nhân viên kỹ thuật liên tục làm việc tại Đài Loan 7 năm, bình quân mỗi năm 183 ngày thì có thể xin thẻ cư trú vĩnh viễn.
 
Phó chủ nhiệm ủy ban Phát triển Quốc gia bà Cao Tiên Quế nói:“ Chúng ttôi cảm thấy rằng, thứ nhất về sinh viên kiều bào, chính phủ ta tốn nhiều tiền của để bồi dưỡng họ, lao động nước ngoài cũng vậy, họ làm việc tại công xưởng, doanh nghiệp cũng đào tạo họ. Họ đã đến đây học tập và làm việc nên cũng đã quen với cuộc sống nơi đây, để xem thành quả như thế nào.”
 
Việc nhập nhân viên kỹ thuật trung cấp nước ngoài vào có ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân Đài Loan hay không? Bà Cao Tiên Quế cho biết, hiện tại dự thảo luật vẫn giữ nguyên qui định nhân viên kỹ thuật trung cấp phải nhận được tiền lương 41.393 Đài tệ / tháng, nhân viên phúc lợi xã hội trung cấp là 31.696 Đài tệ/ tháng mới được làm việc tại Đài Loan.  
 
Tố Kim

You may also like...