Du lịch với ATNT thăm Mission Santa Barbara

Mission có nghĩa là sứ mệnh. Ở đây là sứ mệnh của những người Kitô giáo, đầu tiên những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã đến California truyền đạo và khởi xây 21 mission dọc theo bờ biển tiểu bang California. Mission đầu tiên là mision San Diego de Alcala được xây dựng vào năm 1769 và mission cuối cùng là Mission San Francisco Solono được xây dựng vào năm 1823.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...