Dự luật thuế của TT Trump được Ủy Ban Thượng Viện thông qua 12-11

-Đường thoát nước đập California mới xây đã nứt
-TT Trump có quyền bổ nhiệm người tạm thời đứng đầu cơ quan bảo vệ người tiêu dùng
-Dự luật thuế của TT Trump được Ủy Ban Thượng Viện thông qua 12-11

The post Dự luật thuế của TT Trump được Ủy Ban Thượng Viện thông qua 12-11 appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...