Đức Thánh Cha tiếp Cộng đoàn Đại chủng viện miền Puglia

VATICAN. Sáng 10-12-2016, ĐTC đã tiếp kiến Cộng đoàn đại chủng viện Piô 11 của miền Puglia, nam Italia, và ngài nhắn nhủ các chủng sinh tăng cường cảm thức mình thuộc về Chúa, về Giáo Hội và về Nước Chúa.

 Trong số 310 người người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài ban giám đốc, ban giảng huấn và các chủng sinh còn có các GM thuộc các giáo phận ở miền Puglia.

 ĐTC mời gọi các chúng sinh vượt lên trên cám dỗ chỉ quan tâm đến mình, đó là một cám dỗ nguy hiểm nhất: ”Không phải mọi sự bắt đầu với tôi và chấm dứt với tôi, tôi có thể và phải nhìn xa hơn chính tôi, đến độ nhận thức vẻ đẹp và chiều sâu của mầu nhiệm bao quanh tôi, của cuộc sống vượt lên trên tôi, của niềm tin nơi Thiên Chúa nâng đỡ mọi sự, mọi người và cả tôi”.

 ĐTC cũng nhấn mạnh rằng linh mục phải là một con người có tương quan. Ngài nói: ”Việc xây dựng cộng đoàn mà một ngày kia các thày phải hướng dẫn trong tư cách là linh mục, bắt đầu trong đời sống thường nhật ở chủng viện, giữa các thầy với nhau, cũng như với những người các thầy gặp trong cuộc sống. Các thầy đừng nghĩ mình khác những người đồng lứa, đừng coi mình tốt hơn những người trẻ khác, hãy học ở với tất cả mọi người, đừng sợ xắn tay áo và hoạt động”.

  ĐTC cũng nhắc nhở các chủng sinh rằng ”Nơi mà quan hệ với Chúa Kitô được tăng trưởng chính la kinh nguyện, và thành quả chín mùi của kinh nguyện luôn luôn là bác ái” (SD 10-12-2016)

 G. Trần Đức Anh OP 

You may also like...