Đừng tìm kiếm „quang vinh muôn năm“ bằng còn đường bán nước

FB. Đỗ Ngà |

Có bán nước thì ĐCSVN cũng chả muôn năm

Trong cuộc chiến, nếu bên nào bị ngủm gần hết thì kẻ còn lại bên đó sẽ xảy ra hiện tượng hoang mang. Khi xảy ra hiện tượng hoang mang thì phần lý trí bị mất hoàn toàn, và kẻ sắp bị tiêu diệt bắn giết loạn xạ. Vì vậy hiện tượng lên cơn điên này có thể được xem là một trường hợp cận hấp hối.

Xin bạn xem tiếp bài Đừng tìm kiếm „quang vinh muôn năm“ bằng còn đường bán nước tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...