Facebook và câu chuyện hợp tác với độc tài

Fb. Phạm Đoan Trang|

Vào nửa cuối tháng 6/2014, nghĩa là cách đây bốn năm, trên cộng đồng mạng xã hội facebook Việt Nam bắt đầu nổ ra một “chiến dịch”: report (báo cáo, tố cáo) các trang cá nhân để chúng bị Facebook deactivate (đóng cửa, cho ngừng hoạt động).

Thủ phạm chính của vụ này đương nhiên là các dư luận viên, và đối tượng chúng nhắm vào đầu tiên là những nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền.

Xin bạn xem tiếp bài Facebook và câu chuyện hợp tác với độc tài tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...