Formosa: Cồn Sẻ và Phú Yên đòi công lý

CỒN SẺ & PHÚ YÊN (CTM Media) – Ngày hôm nay, 3 Tháng 9, 2017, bà con thôn Cồn Sẻ xuống đường đòi nhà nước CSVN bồi thường cho các nạn nhân về những thiệt hại do thảm họa mà công ty Formosa gây ra. Trong thời gian qua, mặc dầu người dân Cồn Sẻ […]

Bài Formosa: Cồn Sẻ và Phú Yên đòi công lý đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

You may also like...