Gần 1,700 người bị bắt tại Mỹ vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em

-Gần 1,700 người bị bắt tại Mỹ vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em
-Vớt được thêm 4 du khách Nam Hàn trong vụ chìm thuyền trên sông Danube
-TT Trump nói vừa nhận lá thư tuyệt vời của chủ tịch Bắc Hàn

The post Gần 1,700 người bị bắt tại Mỹ vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...