Garden Grove khuyến khích cư dân làm đại bồi thẩm viên

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Garden Grove khuyến khích người dân nên làm nghĩa vụ đại bồi thẩm viên (grand juror) như một hành động giúp ích cho cộng đồng, theo thông cáo báo chí.

Mỗi năm, Tòa Thượng Thẩm Orange County cần phải tuyển mộ đủ lượng người dân trên khắp Orange County làm đại bồi thẩm viên.

Để trở thành một đại bồi thẩm viên, người này phải là một cư dân địa phương ít nhất một năm; phải trên 18 tuổi; có quốc tịch Hoa Kỳ; thông thạo tiếng Anh; có suy nghĩ, nhận xét, phẩm chất, và giác quan mang tính trung thực, công bằng. Công việc này kéo dài trong một năm.

Công việc bắt đầu vào ngày 29 Tháng Sáu, 2018, và người dân cần nộp đơn trước ngày 26 Tháng Giêng, 2018.

Sở Cảnh Sát Orange County sẽ kiểm tra lý lịch những ai đạt yêu cầu, trước khi những người này được Tòa Thượng Thẩm phỏng vấn.

Mười chín đại bồi thẩm viên sẽ được chọn ngẫu nhiên trong tổng số 30 ứng cử viên, và đại diện cho năm địa hạt của Hội Đồng Giám Sát Orange County.

Đại bồi thẩm viên được trả tối thiểu $50 mỗi ngày, và được chu cấp tiền đi lại.

Người dân có thể vào trang www.ocgrandjury.org, hoặc gọi 657-622-6747, hoặc đến văn phòng của Đại Bồi Thẩm Đoàn ở 700 Civic Center Drive West, Santa Ana để tìm và nộp mẫu đơn. (Khoa Lại)

Gió Santa Ana tiếp tục thổi mạnh ở Nam California

The post Garden Grove khuyến khích cư dân làm đại bồi thẩm viên appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...