Gene Sharp và phong trào Đấu Tranh Bất Bạo Động của người Việt Nam (GNVT03)

Ts Gene Sharp người đam mê suốt cuộc đời với hoài bảo chuyển quyền lực vào tay của người dân đang bị áp bức. Ts Gene Sharp, một người thầm lặng nhưng có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều cuộc cách mạng phi bạo lực trên thế giới và hiện nay tại Việt Nam.

Phỏng vấn cho chủ đề này, chúng tôi đã mời Tiến sĩ Trần Diệu Chân chia sẻ:
-Cơ duyên biết tới Ts. Gene Sharp và phương pháp ĐTBBĐ cùng chuyến viếng thăm Ts. Sharp của chị khi ông còn sinh tiền
-tại sao Việt Tân chọn phương thức đấu tranh Bất Bạo Động; và
-sức mạnh của phương pháp đấu tranh này cùng những thành quả mà đồng bào chúng ta đã đạt được.

You may also like...