Giai đoạn cai trị cáo chung của những người cộng sản Việt Nam già nua

DAVID HUTT – Phương Thảo dịch (VNTB)|

 Mối quan tâm về tuổi thọ của các nhà lãnh đạo cấp cao là mối quan tâm lớn đối với Đảng Cộng sản cầm quyền bấy lâu ở Việt nam. Bộ Chính trị gần đây đã tuyên bố rằng các quan chức cao cấp sẽ phải trải qua kiểm tra sức khoẻ định kỳ sáu tháng một lần, với Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ của Đảng được thành lập để theo dõi kết quả.

Xin bạn xem tiếp bài Giai đoạn cai trị cáo chung của những người cộng sản Việt Nam già nua tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...