Góc Nhìn Việt Tân 01: VIỄN CẢNH VIỆT NAM 2018

Việt Nam đã trải qua một năm 2017 đầy biến động với nhiều bất mãn của người dân trong xã hội, với sự đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ và cả với những đấu đá nội bộ của ĐCSVN.

Với tình hình như thế, điều gì sẽ đến với VN trong năm sắp tới? Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, phân tích viễn cảnh của Việt Nam trong năm 2018 và những sách lược của Việt Tân trong tình hình đó sẽ như thế nào.

Kathy Triệu phỏng vấn.

You may also like...