Họ tên ngoại ngữ trong hộ chiếu Đài Loan được quyền sử dụng chữ phiên âm theo tiếng Mân Nam, tiếng Khách Gia và tiếng dân tộc nguyên trú

Để phối hợp theo Luật phát triển ngôn ngữ quốc gia, ngày 15-8 Bộ Ngoại giao cho biết, đã công bố sửa đổi Điều 14 về “Quy định chi tiết một số điều cu……more

You may also like...