Học vấn của người Việt ở Mỹ thấp hơn các sắc dân khác?

Giáo sư Cường Nguyễn: ‘Nếu người Việt nhập cư không chú trọng học hành để lấy bằng cấp thì khi hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn hơn khi làm việc và thăng tiến’

You may also like...