Hội Anh Em Dân Chủ hướng tới xây dựng những con người dân chủ

Fb. Đặng Xương Hùng|

Như thế nào mới gọi là dân chủ ?

Ngày 5/4/2018 sắp tới, chính quyền độc tài Việt Nam sẽ đưa ra xét xử 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đó là: Luật sư Nguyễn Văn Đài, Doanh nhân Nguyễn Bắc Truyển, Ký giả Trương Minh Đức, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Phạm Văn Trội và Cô giáo Lê Thu Hà.

Xin bạn xem tiếp bài Hội Anh Em Dân Chủ hướng tới xây dựng những con người dân chủ tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...