Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn luận chuyện gì?

© OFFICIAL RFA VIETNAMESE VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong tháng Năm tới đây. Những vấn đề gì sẽ được nêu ra và những thay đổi gì về mặt chính trị có thể xảy ra sau Hội nghị này?

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

You may also like...