Hôm nay Đảng Dân chúng Đài Loan được chính thức thành lập.

Hôm nay ngày 6/8 Thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Kha Văn Triết mở đại hội sáng lập Đảng Dân chúng Đài Loan. Về qui định đối với các đảng viên thì người đủ 16 tuổi mang quốc tịch ……more

You may also like...