Kê Minh Thập Sách – Kế xưa vẫn nguyên tính thời sự

Tương truyền, Vua Trần Duệ Tông (1337-1377) có một người cung phi tên Nguyễn Thị Bích Châu được sủng ái vô cùng. Khi thấy tình hình triều chính suy yếu, bà Bích Châu đã dâng lên nhà vua "Kê minh thập sách" – mười điều khuyên về trị quốc an dân, nhưng không được vua Duệ Tông nghe theo. Ngày nay, mười điều khuyên của bà Bích Châu vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự, bởi tệ tham nhũng, lạm quyền, nhũng nhiễu người dân đang làm suy yếu đất nước.

© OFFICIAL RFA VIETNAMESE VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

You may also like...