Khi nào thì đổi vận?

Fb. Đỗ Ngà|

Nếu một khối 10.000 kg đặt trên vai bạn, bạn sẽ bị nó đè chết. Nếu nó được đặt trên vai 1.000 người thì mỗi người sẽ cảm thấy khỏe re như con ngựa kéo xe vì mỗi người chỉ gánh được 10kg, rất nhẹ nhàng. Đấy là hình ảnh đơn giản về sự chia sẻ trách nhiệm, hoặc có thể gọi là sức mạnh số đông.

Xin bạn xem tiếp bài Khi nào thì đổi vận? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...