Khởi động tổ máy chạy bằng dầu Diesel nhà máy điện hạt nhân số 4. Viện Hành chính: Bảo hành máy.

Ngày 7/8 khu vực Đài Bắc nóng kinh người, cung ứng điện cũng lần đầu tiên trong năm báo động mức hạn chế điện, tuần này cũng sẽ là thời điểm cung ứng điện gặp nhiều khó khăn nhất. Theo tin cho biết, ngày 7/8 tổ máy chạy bằng dầu Diesel nhà máy điện hạt nhân số 4 được phát động thử, khiến mọi người nghi ngờ có phải chính phủ có ý khởi động nhà máy điện hạt nhân số 4.   
 
Ngày 8/8 Phát ngôn viên Viện Hành chính Từ Quốc Dũng cho biết, đây là lịch bảo hành theo thường lệ chứ không phảo khởi động lại. Ông Từ Quốc Dũng nói: “ Bảo trì nhà máy điện hạt nhân số 4, tuy hiện nay không hoạt động nhưng vẫn phải bảo trì. Bảo trì nhà máy điện hạt nhân số 4 bao gồm tổ máy chạy bằng dầu Diesel . Lúc đó thì sẽ sản xuất ra điện, chúng ta cũng không nên lãng phí, vì tuy lượng điện sản sinh ít nhưng cũng có thể dùng được. Nhà máy điện hạt nhân số 4 vốn phải luôn được bảo trì, trừ phi chúng ta hủy nó hay bán đi.”
 
Thủ tướng Lâm Toàn cũng cho biết, tổ máy chạy bằng dầu Diesel chỉ là để bảo trì nhà máy điện hạt nhân số 4, điện phát ra có hạn, mọi người không nên bàn tán quá độ.
 
Ông Từ Quốc Dũng cho biết thêm, chính phủ không thảo luận cũng như không có ý nghĩ sẽ khởi động lại tổ máy số 1 và số 2 của nhà máy điện hạt nhân số 1 và số 2.
 
Tố Kim

You may also like...