Không Khai Báo, Ông Nguyễn Văn Túc Bị Đối Xử Khắc Nghiệt Trong Tù

Không chỉ ông Nguyễn Văn Túc là nạn nhân chịu những đòn thù của chế độ cộng sản từ khi bị tạm giam điều tra đến khi hết án, mà hầu hết các tù nhân lương tâm và người tù tại Việt Nam đều bị vùi dập, chà đạp phẩm giá, nhân cách tới những trận tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác dưới tận đáy bùn đen.

Xin bạn xem tiếp bài Không Khai Báo, Ông Nguyễn Văn Túc Bị Đối Xử Khắc Nghiệt Trong Tù tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...