Kinh doanh giáo dục chỉ vì lợi nhuận là một tội ác

Mọi người dân, mọi ngành nghề đều có thể kinh doanh, kiếm tiền chính đáng nhưng kinh doanh giáo dục chỉ vì lợi nhuận là một tội ác !

You may also like...