Lại Thanh Đức nhận chức thủ tướng, khởi động một “Nội các làm việc thực thụ”

    Sáng ngày 8/9 Phủ tổng thống Đài Loan diễn ra buổi lễ giao ban giữa cựu thủ tướng và tân thủ tướng chính phủ, thủ tướng Lâm Toàn chính thức rời khỏi chiếc ghế cao nhất của Viện Hành chính, và vị trí này sẽ giao lại cho ông Lại Thanh Đức, thị trưởng thành phố Đài Nam. Buổi lễ được tiến hành dưới sự chứng kiến của phó tổng thống Trần Kiến Nhân.
 
    Trong bài diễn văn thủ tướng Lâm Toàn cho biết, ông luôn cảm ơn các thành viên trong Nội các đã nỗ lực trong thời gian ông còn làm lãnh đạo, đồng thời cũng rất cảm ơn ông Lại Thanh Đức đã đồng ý gánh lấy trọng trách này để ông có thể thuận lợi giao ban. Về phía mình, ông Lại Thanh Đức biểu thị, ông sẽ nỗ lực hết mình không phụ lòng trông đợi của người dân, ông hy vọng tân Nội các sẽ là một bộ máy làm việc thực sự, đối với các vấn đề Ngày nghỉ linh động và Ngày nghỉ theo quy định, cải cách Niên Kim, cải cách Thuế vụ…sẽ nghiên cứu sách lược để giải quyết vấn đề một cách thực vụ.
 
    Ông Lại Thanh Đức nói: “Sau này Nội các sẽ là một đội ngũ làm việc thực thụ, sẽ thành thật đối diện với sự chuyển hình của kết cấu sản nghiệp, dỡ bỏ những chướng ngại trong đầu tư, những xung đột trong chế độ Ngày nghỉ linh động và Ngày nghỉ theo quy định, những thử thách về vấn đề Năng lượng chuyển hình, những vấn đề cải cách trong xã hội như cải cách Niên Kim, cải cách thuế vụ, giải quyết các vấn đề một cách thiết thực.”
 
    Sau khi kết thúc buổi lễ ban giao, thủ tướng Lại Thanh Đức đã chủ trì buổi họp đầu tiên tại Viện Hành chính, chính thức khởi động Nội các làm việc thực thụ.
 
Bích Ngân

You may also like...