Lâm Toàn: tiến them một bước thảo luận vấn đề tài chính cho nghị đề chăm sóc dài hạn

Chính sách chăm sóc dài hạn 2.0 sẽ được chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2017. Thủ tướng Lâm Toàn ngày 16/12 tham gia đại lễ treo bảng hiệu cơ quan chăm sóc dài hạn ông cho biết, vấn đề dân số lão hóa của Đài Loan đang rất cấp bách, quyết tâm của chính phủ là làm tốt chính sách chế độ chăm sóc dài hạn, biến nguồn tài nguyên có hạn trở thành sự phục vụ chăm sóc tốt nhất cho người dân. Vấn đề tài chính theo Lâm Toàn chỉ ra rằng, trong thời kỳ đầu ngoài việc cho ra dự toán ngân sách, đồng thời sẽ liệt kê biên chế Luật chăm sóc dài hạn, và chỉ định thuế dành cho ngân sách chăm sóc dài hạn. Trong tương lai sẽ xây dựng cơ chế chăm sóc dài hạn hoàn chỉnh, xây dựng hạng mục phục vụ toàn diện, và kiểm tra thảo luận xem có cần áp dụng chế độ bảo hiểm hay không.
Thủ tướng Lâm Toàn tham dự hoạt động tại Trung tâm chăm sóc người già Long Sơn khu Vạn Hoa Tp Đài Bắc ông trong lúc phát biểu cho biết, quyết tâm của chính phủ là làm tốt quán triệt chế độ chính sách chăm sóc dài hạn. Trong tương lai chính phủ ngoài việc cung cấp phục vụ chăm sóc dài hạn mà còn sẽ cổ vũ người dân cùng gia nhập tham gia để chế độ chăm sóc người già thêm phần hoàn thiện.
Lâm Toàn nói: “chính phủ cung cấp phục vụ cơ bản, nếu như bạn là một người có kinh tế giàu có, bạn hi vọng có được sự phục vụ tốt hơn, thì doanh nghiệp tư nhân có thể gia nhập thêm loại dịch vụ tự trả phí, cho nên trong tương lai ngoài cơ sở phục vụ cao cấp hay cơ sở phục vụ bình dân, bạn đều cảm thấy rằng chính sách chăm sóc dài hạn đem lại hỗ trợ cho bạn, đây mới là sự chăm sóc dài hạn dành cho toàn dân. ”
Lâm Toàn chỉ ra rằng, chăm sóc dài hạn có thể đem ra so sánh với bảo hiểm y tế. Chính phủ sẽ dùng nguồn tài nguyên có hạn để phát huy thành nguồn phục vụ tốt nhất. Còn về vấn đề ngân sách tài chính, ông nói:”chúng tôi sẽ đặt định ra hạng mục phục vụ, cũng như quy cách phục vụ, và giá cả phục vụ, một khi xây dựng hạng mục phục vụ điển hình thì có thể cho khởi động chính sách. Một khi đã cho đẩy mạnh chính sách ra toàn dân thì chúng tôi sẽ suy nghĩ xem có cần áp dụng chế độ thu thuế hay chế độ bảo hiểm, hi vọng trong vòng hai năm sẽ cho xây dựng một quy cách như thế.”
Tường Vy

You may also like...