Lao động nước ngoài gây ảnh hưởng tới người dân tộc nguyên trú, Bộ trưởng Bộ Lao động: sẽ tiếp tục nghiên cứu kiểm thảo

Vào ngày 15-12, khi tới viện Lập pháp nghe chất vấn và tiến hành báo cáo chuyên đề về “Ảnh hưởng tới quyền lao động của người dân tộc nguyên trú”  
Bộ trưởng Bộ Lao động Quách Phương Dục cho biết, báo cáo điều tra của Bộ Lao động Đài Loan chỉ ra nhập khẩu lao động nước ngoài không có ảnh hưởng rõ rệt đến công ăn việc làm của dân tộc nguyên trú, ông Quách Phương Dục cho biết kết quả điều tra khác với cảm nhận thực tế của người dân tộc nguyên trú, Bộ Lao động sẽ tiếp tục nghiên cứu kiểm thảo.
 
Theo báo cáo của Bộ Lao động , tỷ lệ thất nghiệp của người dân tộc nguyên trú liên tục hạ giảm, từ tỷ lệ thất nghiệp bình quân vào năm 2009 là 8,08% tới tháng 6 năm 2016 giảm xuống chỉ còn 3,95%, gần tương tương với tỷ lệ thất nghiệp của lao động Đài Loan thông thường với tỷ lệ là 3,92%, cho thấy việc nhập khẩu lao động nước ngoài không có ảnh hưởng rõ rệt đến công ăn việc làm của người dân tộc nguyên trú.
 
Tuy vậy trong báo cáo của Ủy ban dân tộc nguyên trú đưa ra có nội dung, có 68,3% trong số những người dân tộc nguyên trú mà nơi làm việc của họ trong năm 2015 có thuê lao động nước ngoài cho rằng sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi công việc của họ, tình trạng ảnh hưởng chủ yếu nhất là có một phần công việc bị thay thế, tiếp đến là vấn đề mối quan hệ đồng nghiệp với nhau.
 
Loại hình công việc chủ yếu mà người dân tộc nguyên trú thường làm là công việc thuộc ngành chế tạo và ngành xây dựng, với số lượng 82.500 lao động, còn số lượng lao động nước ngoài thuộc hai ngành này là 353.686 người, gấp 4,3 lần số lượng lao động người dân tộc nguyên trú.
Hải Ly

You may also like...