Lễ trao giải thưởng Homo Homini năm 2017 cho nhà báo Phạm Đoan Trang

Bà Thanh Mai, là thành viên của Nhóm Văn Lang ở Cộng hòa Czech, đại diện nhận giải thưởng Homo Homini năm 2017 cho nhà báo Phạm Đoan Trang tại thủ đô Praha – Cộng hòa Czech ngày 5.3.2018.

You may also like...