Lịch trình lễ tốt nghiệp tại Học Khu Garden Grove 2017

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove cho biết các trường trung học trong học khu sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017, từ ngày 15 đến ngày 20 Tháng Sáu, theo lịch trình như sau:

Thứ Năm, 15 Tháng Sáu

Lincoln Adult Education Center: 6:30 PM

Địa điểm: 11262 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92843

Thứ Hai, 19 Tháng Sáu

Bolsa Grande High School: 1:30 PM

Địa điểm: Sân vận động, 9401 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

La Quinta High School: 4:30PM

Địa điểm: Sân vận động trường Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

Santiago High School: 7:30PM

Địa điểm: Sân vận động trường Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

Thứ Ba, 20 Tháng Sáu

Garden Grove High School: 1:30 PM

Địa điểm: Sân vận động trường Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

Hare Continuation High School: 6 PM

Địa điểm: 12012 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841

Los Amigos High School: 4:30 PM

Địa điểm: Sân vận động trường Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

Pacifica High School: 4 PM

Địa điểm: Sân vận động Orange Coast College, 2701 Fairview Road, Costa Mesa, CA 92626

Rancho Alamitos High School: 7:30 PM

Địa điểm: Sân vận động trường Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

Riêng các trường Intermediate đều làm lễ tốt nghiệp vào Thứ Ba, 20 Tháng Sáu, theo thời gian như sau:

Alamitos Intermediate School: 10:15 AM

Địa điểm: 12381 Dale Street, Garden Grove, CA 92841

Bell Intermediate School: 9 AM

Địa điểm: 12345 Springdale Street, Garden Grove, CA 92845

Doig Intermediate School: 9 AM

Địa điểm: 12752 Trask Avenue, Garden Grove, CA 92843

Fitz Intermediate School: 9 AM

Địa điểm: 4600 W McFadden Avenue, Santa Ana, CA 92704

Irvine Intermediate School: 10 AM

Địa điểm: 10552 W Hazard Avenue, Garden Grove, CA 92843

Jordan Intermediate School: 9 AM (Adult Transition Program); 9:30 AM

Địa điểm: 9821 Woodbury Ave, Garden Grove, CA 92844

Lake Intermediate School: 9:30 AM

Địa điểm: 10801 W Orangewood Avenue, Garden Grove, CA 92840

McGarvin Intermediate School: 9:30 AM

Địa điểm: 9802 Bishop Place, Westminster, CA 92683

Ralston Intermediate School: 10 AM

Địa điểm: 10851 Lampson Avenue, Garden Grove, CA 92840

Walton Intermediate School: 10 AM

Địa điểm: 12181 Buaro Street, Garden Grove, CA 92840

Mark Twain Intermediate School: 10:30 AM

Địa điểm: 11802 S Loara Street, Garden Grove, CA 92840

Học Khu Garden Grove cho hay, vì nhiều trường đang được sửa chữa nên một số lễ ra trường sẽ được tổ chức tại sân vận động Bolsa Grande High School, ở góc đường Westminster và đường Deodara.

Học khu sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh Sát Garden Grove để hỗ trợ lưu thông và bảo vệ trật tự công cộng.

Quí phụ huynh có con em ra trường tại Bolsa Grande High School, nên đậu xe tại những địa điểm sau:

-Phía trước văn phòng trường

-Ở trung tâm của công viên Garden Grove Park, phía Bắc sân baseball

-Dọc theo đường Deodara, bên công viên Garden Grove Park

-Dọc hai bên đường Atlantis (ĐG)

The post Lịch trình lễ tốt nghiệp tại Học Khu Garden Grove 2017 appeared first on Nguoi Viet Daily News.

You may also like...