Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Hàn những gì? (2/2)

Thứ Bảy tuần qua, Hội Đồng Bảo Anh Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu đồng thuận tăng cường biện pháp cô lập kinh tế và cấm vận Bắc Hàn vì chế độ Bình Nhưỡng liên tục phóng thử hỏa tiễn đạn đạo; và lần thử mới nhất cho thấy hỏa tiễn có thể đe dọa an ninh lãnh thổ của Mỹ. Các biện pháp cấm vận mới gồm những gì và sẽ tác hại ra sao đối với Bắc Hàn?

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...