Liệu Facebook có bắt tay với CS Việt Nam ?

Blogger Người Buôn Gió|

Hàng loạt những Facebook của những người đối kháng với chế độ cộng sản Việt Nam bị vô hiệu hoá, bị khoá mất hẳn hoặc liên tục bị cáo vi phạm khiến họ bị khoá dài ngày liên tiếp. Trong vòng từ giữa năm 2017 trở lại đây, hiện tượng này càng gia tăng gây khó khăn cho những người bất đồng chính kiến muốn chuyển tải thông tin của mình.

Xin bạn xem tiếp bài Liệu Facebook có bắt tay với CS Việt Nam ? tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...