LIVE – "Luật An Ninh Mạng" – Phỏng vấn Ls Lê Công Định và chị Angelina Trang Huỳnh

Facebook Việt Tân Live (fb.com/viettan) hội luận cùng Luật sư Lê Công Định và chị Angelina Trang Huỳnh về Luật An Ninh Mạng mà nhà nước CSVN vừa ban hành nhằm kiểm duyệt gắt gao Internet và các mạng xã hội.

You may also like...