LIVE | Phỏng vấn Ông Lý Thái Hùng: Đặc Khu Kinh Tế

Chương trình Facebook Việt Tân Live (fb.com/viettan) phỏng vấn ông Lý Thái Hùng về việc Đảng Cộng Sản Việt Nam dự định ban hành luật Đặc Khu Kinh Tế.

You may also like...