London: Thanh niên VN tham gia hội luận xã hội dân sự và yểm trợ TNLT

Vào lúc 13 giờ chiều ngày Chủ Nhật 4/11/2018, cơ sở Đảng Việt Tân tại Anh Quốc đã tổ chức một bửa cơm yểm trợ quốc nội tại thủ đô London thuộc vương quốc Anh.

Hiện diện trong buổi sinh hoạt này có các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) như: Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo (HAETNCG), Phong Trào Dân Quyền (PTDQ) và gần 100 thanh niên thân hữu Việt Tân từ nhiều thành phố trên khắp Vương Quốc Anh đã nhiệt tình quy tụ về Luân Đôn, thể hiện tinh thần đoàn kết của những người con Việt xa xứ, luôn ủng hộ và trăn trở với hiện tình đất nước.

Xin bạn xem tiếp bài London: Thanh niên VN tham gia hội luận xã hội dân sự và yểm trợ TNLT tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...