‘Lòng dân, thế nước’ và… tháo chạy

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, mạnh miệng khẳng định rằng tự do, dân chủ ở Việt Nam “đến thế là cùng”, rằng “vị thế của Việt Nam” trên thế giới chưa bao giờ được như hiện nay thì tháo chạy khỏi Việt Nam càng lúc càng mãnh liệt.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Lòng dân, thế nước’ và… tháo chạy tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...