Luật Kinh tế di dân mới mở cửa nhập nhân viên kỹ thuật nước ngoài.

Ngày 15/5 Thủ tướng Lại Thanh Đức mở cuộc họp báo nói rõ trọng điểm của dự thảo luật Kinh tế di dân mới. Dự thảo luật mới này sẽ nới rộng phạm vi 4 loại nhân lực lớn, trong đó tăng cường qui định nhập nhân viên kỹ thuật trung cấp người nước ngoài . 
 
Cho đến tháng 8 năm ngoái, Đài Loan thiếu 218.000 lao động, trong đó thiếu 120.000 nhân viên kỹ thuật trung cấp. Dự án luật này qui định nhân viên kỹ thuật, trợ lý chuyên môn, nhân viên thao tác cơ khí hay do chủ quản cơ quan nhận định thiếu nhân viên kỹ thuật đều thuộc dạng nhân viên kỹ thuật trung cấp. Đối tượng thích hợp bao gồm: kiều bào, học viên lớp chuyên theo chính sách hướng nam mới, người quốc tịch nước ngoài là nhân viên kỹ thuật trung cấp.
 
Dự thảo luật cũng qui định có thể trực tiếp nhập nhân viên kỹ thuật trung cấp nước ngoài, nhưng ngày giờ thực thi sẽ do Viện Hành chính công bố; dự thảo luật cũng sẽ qui định số nhân lực phân phối cho ngành nghề và quản chế tổng số lượng nhân lực. Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, dự thảo luật này là nhằm giải quyết vấn nạn thiếu nhân lực, cũng hy vọng có thể quân bình việc làm trong nước.
 
Để có thể lưu giữ nhân tài lâu dài, dự thảo luật cũng qui định nhân viên kỹ thuật liên tục làm việc tại Đài Loan 7 năm, bình quân mỗi năm 183 ngày thì có thể xin thẻ cư trú vĩnh viễn. Tiền lương của nhân viên kỹ thuật trung cấp đạt trên mức tiêu chuẩn thì vợ hoặc chồng và con cái vị thành niên có thể sang Đài Loan cùng sinh sống; còn nhân viên kỹ thuật trung cấp có thẻ cư trú viễn vĩnh thì vợ hoặc chồng cùng con cái vị thành niên có thể sang Đài Loan chung sống.
 
Tố Kim

You may also like...