Luật an ninh mạng, bức màn che để chính quyền dễ dàng làm việc phản dân hại nước

Fb. Đỗ Ngà|

Để quy một hoạch nhà máy đường người ta phải xây dựng vùng nông nghiệp trồng mía và một thị trường tiêu thụ cho nó. Trong một chính sách vĩ mô cũng tương tự, để xây dựng một đề án người ta phải xây dựng một hành lang pháp lí hỗ trợ cho nó.

Đêm 3h sáng ngày 09/06/2018 chính quyền CS đã thông báo tạm hoãn dự luật đặc khu.

Xin bạn xem tiếp bài Luật an ninh mạng, bức màn che để chính quyền dễ dàng làm việc phản dân hại nước tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...