Luật sư Thuận: Triển khai Nghị quyết 04 'không đơn giản'

Nghị quyết 04 do ông Nguyễn Phú Trọng ký nêu ra các dấu hiệu về việc đảng đang biến chất, và xác định các biện pháp để chỉnh đốn đảng

You may also like...