Lý Minh Triết nhận tội. Lại Thanh Đức: Ưu tiên cứu người, kêu gọi Trung Quốc thả người.

Ông Lý Thanh Triết – Người làm công tác tổ chức phi chính phủ Đài Loan bị Trung Quốc bắt giữ với lý do muốn lật đổ chính quyền Trung Quốc và Trung Quốc đã mở phiên toà phán tội vào ngày 11/9. Ngày 12/9 Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, Lý Minh Triết là người làm công tác nhân quyền trong tổ chức phi chính phủ, không có thể cũng không có năng lực lật đổ chính quyền Trung Quốc, ông rất lấy làm tiếc vì ông Lý Minh Triết “ bị nhận tội”.
 
 “ Ông ta không thể lật để chính quyền Trung Quốc, ông ấy cũng không có khả năng lật đổ. Hôm nay ông ta bị định tội bởi qui trình xét xử không ai có thể chấp nhận được, đúng là khiến người ta rất lấy làm tiếc.” Thủ tướng Lại Thanh Đức nói.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, hiện nay đang nhờ ủy ban Trung Hoa Lục địa, quỹ Giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan, bộ Pháp vụ liên lạc ưu tiên cứu lấy người, cũng hy vọng Trung Quốc nhanh chóng thả ông Lý Minh Triết để ông ta có thể bình an trở về Đài Loan.
 
Tố Kim

You may also like...