Một chính quyền gian manh (2/2)

Nói một đàng làm một nẻo….Qua vụ Đồng Tâm tại miền Bắc Việt Nam, một lần nữa khẳng định được bản chất của nhà cầm quyền Cộng sản. Ông cha ta dạy rằng “ Người không liêm thì cái gì cũng lấy. Người không sĩ thì cái gì cũng có thể làm”. Hành vi của nhà cầm quyền Hà Nội, cho thấy bản chất của một chính quyền “ Vô Liêm Sĩ”. Dân Việt phải ghi nhớ nằm lòng câu “ Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng Sản làm” may ra mới khỏi mắc lừa phường gian manh.

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

You may also like...