Một nhà Việt Nam học, Giáo sư Eric Henry, đến thăm báo Người Việt (3/3)

Ngày 25 tháng 9, 2017, Giáo sư Eric Henry trong một chuyến đến Little Saigon, đã ghé thăm nhật báo Người Việt.
Ông Eric Henry là Giáo sư về Việt Nam học tại Chapel University, North Carolina, nay đã về hưu.
Hiện nay Giáo sư chú trọng việc nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.

The post Một nhà Việt Nam học, Giáo sư Eric Henry, đến thăm báo Người Việt (3/3) appeared first on Nguoi Viet Online.

You may also like...