‘Một vành đai, một con đường’ và lựa chọn của VN?

TS Hà Hoàng Hợp từ Hà Nội và nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo bình luận về thực chất dự án và sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ của Trung Quốc và vị trí của Việt Nam.

You may also like...